Kwaliteit van het regenwater

In tegenstelling tot leidingwater is de kwaliteit van hemelwater sterk afhankelijk van de stoffen waarmee het in contact komt (gebruikte materialen, milieuverontreiniging), de wijze waarop het opgeslagen en gebruikt wordt en de mate waarin het hemelwater behandeld wordt. De kwaliteit van het regenwater kan sterk schommelen naargelang de seizoenen en na een warme periode kan opgevangen water verkleuren of een hinderlijke geur afgeven.

De oorzaken zijn toe te schrijven aan bepaalde bacteriën (zuur- of sulfaatvormende) die zich vermenigvuldigen in de opslagtank en leidingen. Of ten gevolge van biologische verontreinigingen zoals bladeren, stuifmeel, bloesems, uitwerpselen van vogels en katten, dode vogels, algen, kiemen, stof, milieu-verontreiniging,…

Aandachtspunten

Regenwater mag niet gebruikt worden voor het bereiden van voedsel, het wassen van groenten, de persoonlijke hygiëne (douche, bad, tandenpoetsen) en voor de vaatwasmachine. 

VM Building Solutions adviseert om bij de aanwezigheid van groendaken, het regenwater niet te recupereren omdat het afgevoerde water verrijkt werd met voedingsstoffen, die de bacteriëngroei in de watertank bevorderen.